wat is het?

We kennen de huidige klassenstructuur allemaal. Elk kind komt in een groep met leeftijdsgenoten terecht en gaat elk jaar een groep omhoog, van groep 1 tot groep 8. Omdat we zo gewend zijn aan deze structuur, kijken we soms niet goed genoeg naar de gevolgen van deze homogene klassenindeling.

Doordat kinderen niet van nature een eigen plek hebben in de klas, wordt er gepest om een hiërarchie te creëren. Elk kind heeft het gevoel zich te moeten onderscheiden van de rest. De huidige klas is hierdoor geen veilige leeromgeving.

De Verticale Groep biedt een oplossing voor dit probleem. Dit is activiteit die de kinderen in een leeftijdsheterogene groep hebben met kinderen uit groep drie tot en met groep acht. Binnen deze groep is er geen gevecht om de hiërarchie nodig, omdat deze er al van nature is door de leeftijdsverschillen. Een keer per week komt de groep samen om laagdrempelige activiteiten te ondernemen in spelvorm (zoals aikido, spoken word of bouwen) die de groep en het individu versterken. Naast deze activiteiten helpt de groep elkaars situatie te relativeren. Kinderen stappen even uit hun homogene groep, leren hun eigen situatie van een afstand te observeren en doen nieuwe ervaringen op. Hierdoor leren ze zichzelf ook op een nieuwe en andere manier kennen.

De Verticale Groep wordt ondersteund door een coach. Deze coach wordt getraind door middel van informatiebijeenkomsten, workshops, suggesties, ideeën en middelen om direct concreet mee aan de slag te gaan binnen de Verticale Groep.

De Verticale Groep maakt kinderen weerbaar tegen pestgedrag en de hiërarchie binnen hun eigen homogene groep. Hierdoor verbetert de sfeer op de school. De school wordt een veilige plek, waar elk kind het naar zijn zin heeft en zich kan ontwikkelen. Door de verticale groep te vullen met kinderen die juist niet gelijk zijn, wordt elk kind gelijkwaardig.

Uitleg verticale groep
het platform

Met het platform “de Verticale Groep” bieden we ondersteuning aan bij het invoeren van verticale groepen in het onderwijs. Scholen kunnen lid worden van het platform en gebruik maken van het online ondersteuningsportaal.

hoe werkt het?
Extra groep
extra groep

We voegen een groep toe aan het huidige klassensysteem. Hierdoor hoeft niet het hele schoolsysteem te veranderen. Deze oplossing is makkelijk te implementeren. Deel uit maken van een extra groep vergroot de veerkracht, weerbaarheid en het relativeringsvermogen van het kind. Een ander mooi effect is dat de sfeer en cultuur in de hele school positief wordt beïnvloed. De extra groep komt elke week bij elkaar.

heterogene groep
heterogene groep

De extra groep noemen we de Verticale Groep. Deze groep is heterogeen van samenstelling in tegenstelling tot de reguliere homogene groepen. Iedere Verticale groep bevat 1 of 2 leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 en bestaat dus uit 6 tot 12 leerlingen en heeft een mentor. Door het leeftijdsverschil binnen de groep is er in de verticale groep minder hang naar hiërarchie en competitie, iedereen is immers al verschillend. Het leeftijdsverschil zorgt voor een natuurlijke hiërarchie. Binnen deze natuurlijke hiërarchie krijgen kinderen ook de kans zichzelf in een andere rol te leren kennen.

flexible
flexible

De verticale groep is eenvoudig te realiseren binnen alle bestaande schoolsystemen. Het kan naar behoefte en de mogelijkheden binnen een school worden vormgegeven. Zolang de formule maar de belangrijkste bestanddelen bevat: een extra groep creëren die wekelijks samenkomt, die heterogeen is samengesteld! De verticale groep leent zich qua activiteiten bij uitstek voor het werken aan de ontwikkeling van de 21 -eeuwse vaardigheden bij de leerlingen. De groep wordt begeleid door een mentor (kan een leerkracht, ouder of vrijwilliger zijn al naar gelang wat past binnen de school).

downloads
contact

Logo garage2020

Verticale groep is een initiatief van garage2020 Rotterdam.

Voor meer informatie, stuur een bericht of bel:


Jacco Pols

jacco@garage2020.nl

06-12678344

stuur een berichtje